Jac.Splinter - PROJECTEN NEXT

Jac

Breed Pardon

Nijmeegs Platform voor een Breed Pardon (2004)

De samenwerking tussen een aantal maatschappelijke organisaties die protesteren tegen het uitzetbeleid van minister Verdonk.
26.000 mensen dreigen uitgezet te worden. 26.000 mensen waarvan een zeer groot gedeelte door allerlei procedures gemangeld worden. Laat dit niet gebeuren. Protesteer tegen deze absurde bureaucratie. Het gaat om MENSEN niet om REGELS.

De website www.breedpardon is niet meer on line.

We hadden deze foto gebruikt als beeld voor de website: Er staat een asielzoeker op die toen al ruim tien jaar in het AZC in Nijmegen woonde, niet terug kon naar zijn eigen land, omdat dat niet meer bestond, en niet terug kon naar het stukje grond op aarde waar hij vandaan kwam omdat de huidige ambassade die dat stuk beheerde hem niet wilde erkennen als bewoner van 'hun' gebied....en dat gebied in de loop van de procedure tot 'veilig' was verklaard, dus had hij ook geen recht (meer) op een status. (vonden ze bij de de Immigratie en Naturalisatiedienst...)