Jac.Splinter - politiek NEXT

Jac

Creatieve Partij

 

Creatieve Partij Nijmegen 2.0

De leden van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 bedenken uitvoerbare oplossingen voor elke situatie, op welke schaal dan ook.

Wij bedenken niet alleen oplossingen, wij willen ze ook uit kunnen voeren. Daarom doet de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 mee met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De Nijmeegse gemeenteraad is vanaf 19 maart 2014 samengesteld uit cultuurmakers en creatieve denkers. Theatermakers, muzikanten, ontwerpers, beeldend kunstenaars, architecten, film- en videomakers, vormgevers, schrijvers, dichters en denkers; uit alle creatieve gelederen staan er mensen op onze lijst die over grenzen heen kunnen denken, die hun stem kunnen laten horen en die verandering en diversiteit begrijpen. Zij kunnen ideeën bespreken en loyaal een beslissing accepteren als die door een meerderheid is genomen. De leden van de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 nemen op basis van overleg, uitvoerbare beslissingen. Zij luisteren naar de burgers en laten elkaar en anderen in hun waarde. Zij beschikken over visie, laten hun gezonde verstand spreken en komen samen tot de beste, heldere en integrale oplossingen. Wij staan voor transparantie en duidelijkheid. We willen geen besloten circuits en complexe procedures. Er wordt nu nog teveel gedacht in juridische trajecten of vanuit de vrees voor inspraak.

SAMEN DENKEN ANDERS DOEN LIJST 10

De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 wil een gemeenteraad die in staat is om over de eigen belangen heen te kijken. Een raad die ook in de uitvoering zoekt naar de verbinding met de inwoners van de stad, samen met betrokken en deskundige ambtenaren. Een raad die ieders belang open en eerlijk verbindt met politieke besluitvorming. Inwoners van Nijmegen kiezen de gemeenteraad en kiezen de mensen die hen vertegenwoordigen. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 neemt straks verantwoordelijkheid voor de beslissingen die democratisch zijn genomen. Cultuur, onderwijs en zorg zijn belangrijke pijlers van de samenleving en zijn ook de dragers van de beschaving. Ze mogen niet het slachtoffer worden van de nog steeds heersende opvatting dat economische groei gelijk moet zijn aan groteske financiële winst. De economie kan zich ontwikkelen naar een gezonde en duurzame lokale economie waarin de menselijke maat richtinggevend is, met ruimte voor andere waarden die door iedereen samen worden bepaald. En dat kan als de manier van besluitvorming en de wijze waarop die wordt uitgevoerd mee veranderen. De betrokkenheid blijft; we leren van elkaar, we zorgen voor elkaar en we dragen de verantwoordelijkheid met elkaar. Waar de huidige politiek denkt in ‘meer’, denkt de Creatieve Partij Nijmegen 2.0 in ‘beter’, in koesteren wat je hebt, in beheren wat er is en zorgen voor elkaar. De samenleving is gebaat bij een beter gebruik van de mogelijkheden die de natuur ons biedt, bij een beter gebruik van de middelen die we hebben en bij een beter gebruik van de kennis die er is. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 zet zich in voor een samenleving waarin duurzaamheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen voorop staan. We bundelen de krachten, we delen de kennis, we verbreden de betrokkenheid. We gaan de stad maatschappelijk verantwoord besturen. Samen denken - Anders doen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een stad. Daar worden de beslissingen genomen. 39 Mensen zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stad. De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 gaat de gemeenteraad veranderen in een denktank die beslissingen neemt met hart voor de stad. 39 Vrije geesten, 39 vrijdenkers, 39 samenwerkers vertegenwoordigen een nieuwe manier van denken in de politiek, een andere, oplossingsgerichte manier van samenwerken. http://jacsplinter.nl/images/2016/cpnflyer500.jpg